Отварянето на творчески дом „Глогино“ отбелязаха съвместно представители на Българската академия на науките и на местната власт в Смолян. Посещението, което се проведе на 9 юни, беше организирано със съдействието на Регионалния академичен център в Смолян.

Областният управител г-н Емил Хумчев посрещна в кабинета си Председателя на ОС на БАН чл.-кор. Евелина Славчева,  придружена от Председателя на КAС към ОС на БАН проф.Росица Николова и Председателя на НСТД на БАН към ОС на БАН доц. Васил Попов. По време на разговора екипът на Областния управител представи дейността си в региона. Изразено беше желание за сътрудничество между Областната управа в Смолян и научните звена на БАН.

По време на срещата чл.-кор. Евелина Славчева запозна домакините с нови постижения на учените от Академията, които са с потенциал за приложение на територията на областта. Беше представен и възстановения творчески дом на БАН в Глогино, който допълва възможностите за събития в региона. Участниците в срещата посетиха заедно базата на БАН в село Глогино. Към тях на място се присъедини и кметът на община Баните г-н Павлин Белчев. Всички присъстващи изразиха задоволство от постигнатото при обновяването на базата и пожелаха успех на екипа на творческия дом.