Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН отбеляза 20 години от създаването си

Годишна конференция на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии” се проведе в зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“ на БАН. Събитието се организира от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към Академията. С двудневния форум, който включва и онлайн сесия на 1 февруари, се отбелязват 20 години от създаването на ЦИНСО.

Директорът на ЦИНСО Камен Илиев откри конференцията. Експерти и представители на академичните среди, държавната администрация и публични организации участваха във форума.

Главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева поздрави от името на Ръководството на Академията екипа на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана по случай годишнината. Оценявайки важното място и ролята на изследванията и технологиите за нуждите на националната сигурност и отбрана, ръководството на БАН, със свое решение създава ЦИНСО, като звено за координация на научните изследвания в интерес на националната отбрана и сигурност, се посочва в поздравителния адрес. В годините на своето съществуване, Центърът потвърди правилността на това решение, като за този 20-годишен период се справи със своята комплексна и координираща роля, каза проф. Косева.

Чрез създаването на Офиса за трансфер на технологии „Риск Спейс Трансфер“, съвместно с Института за космически изследвания и технологии през 2012 г. Центърът стана една от първите организации в БАН, които създадоха мост към трансфера на технологии, индустриално сътрудничество и иновации между космоса и отбраната, и националната  сигурност. В сътрудничество с водещи научни организации и фирми (ESA, H2020), Центърът реализира проекти с национално и международно участие. С разработването на проект за Национална космическа стратегия, възложен от Европейската космическа агенция, беше оказана съществена подкрепа за по-нататъшното развитие на космическите изследвания и индустрия в страната ни. С активното участие на ЦИНСО стартира и се изпълнява Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

Предизвикателствата, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за устойчивост на критичната инфраструктура бяха основен фокус на конференцията. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров направи презентация на тема „Възможности и капацитет на БАН за осигуряване устойчивост на националната критична инфраструктура“. Проведе се задълбочена дискусия за прилагане в България на Директивата на ЕС за устойчивост на критичната инфраструктура.

На 1 февруари ще се проведе онлайн сесия „Използване на аерокосмическите технологии за приложение в мониторинга на природни бедствия и аварии и околната среда”. Работният език е английски. Практически примери за мониторинг на природни бедствия и аварии, околна среда, земеделие и др. по проект по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020 – E-shape” ще бъдат представени по време на онлайн събитието.