Годишните национални библиотечни награди за 2022 г. бяха връчени на 16 май в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Събитието се проведе в рамките на XVII Национална библиотечна седмица под наслов „Устойчиви библиотеки за устойчиво общество“.

Наградите се връчват в четири категории. В категорията  Библиотекар на 2022 г. беше избрана д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека на БАН.

Националната библиотечна седмица се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) с цел привличане на вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките и техния потенциал.

Позицията на библиотечната общност е, че достъпът до информация е необходимо условие за постигане на всички цели за устойчивото развитие. В световен мащаб повече от милион обществени, парламентарни, национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки осигуряват информацията и уменията тя да бъде ползвана от всеки. Това ги прави особено необходими за всички в дигиталния век. 

 Българската библиотечно-информационна асоциация е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.