Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева приветства участниците в международния годишен семинар на Специализирания институт на франкофонията по администрация и мениджмънт (ESFAM). Тридневният форум беше открит в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и е на тема „Оценявай – действай”. Директорът на Института проф. Никола Майнети откри събитието, в което участват университетски преподаватели и учени от България, Албания, Армения, Белгия, Полша и Франция. ESFAM е институт на Университетската агенция на франкофонията (AUF). Българската академия на науките е асоцииран член на Университетската академия на франкофонията от края на 2022 г.

Основната мисия на Специализирания институт на франкофонията по администрация и мениджмънт е да обучава на френски език висококвалифицирани специалисти в областта на администрацията и управлението на бизнеса, за да допринесe за развитието на страните от региона на Централна и Източна Европа. Организацията предлага магистърски програми и продължаващи обучения, както и оперира в сферата на научните изследвания и икономическото развитие.