Дългогодишното и ползотворно сътрудничество между Българската академия на науките и Унгарската академия на науките (УАН) обсъдиха на среща председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Унгария в България Н. Пр. Миклош Борош. През последните две години са  осъществени седем съвместни научни проекта в областта на нанонауките, новите материали и технологиите, биоразнообразието, биоресурсите и екологията, климатичните промени, рискове и природните ресурси и културно-историческото наследство и националната идентичност. Акад. Ревалски подчерта, че други пет проекта са одобрени за изпълнение за периода 2024-2025 г.

Н. Пр. Миклош Борош увери председателя на БАН в пълната готовност на посолството на Унгария да съдейства при осъществяването на съвместни дейности между БАН и унгарски научни организации.  Посланикът благодари за съдействието от страна на Академията за откриването на паметна плоча на проф. Геза Фехер (1890-1955 г.), унгарски учен и чуждестранен член на БАН, един от основоположниците на прабългаристиката.

На срещата днес в Българската академия на науките присъства и г-жа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София.