! Защитата на Станислав Йовчев Йовков се отменя по здравословни причини

На 02.04.2024 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Многофункционална учебна мобилна роботизирана платформа” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани ситеми за обработка на информация и управление, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Станислав Йовчев Йовков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“).

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]