Тържествено събрание по повод 24 май се проведе днес в Българската академия на науките. Председателят на Общото събрание на БАН чл.-кор. Евелина Славчева откри събитието за Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е празник, скътан дълбоко в сърцето на всеки българин, каза чл.-кор. Славчева и допълни, че той е израз на духовното израстване на нацията ни, на стремежа ни към напредък и усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.

Приветствено слово за празника произнесе председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски. На този ден ние отдаваме признание на българските радетели за наука, просвета и култура и правим равносметка на своите постижения и перспективи, каза той. По думите му днес Академията е успешен модел за интердисциплинарни  изследователски инициативи, в който е вложен огромен научен потенциал, който обединява различни изследователски направления във впечатляващи проекти и инфраструктури. От друга страна те правят нашите културни традиции част от духовното наследство на Европа, чийто светци-покровители са Солунските братя Кирил и Методий, станали символ на обединение и взаимно уважение  между народите  на нашия континент, каза акад. Ревалски.

По повод тържественото събрание в БАН поздравителен адрес изпрати президентът Румен Радев. „БАН е стожер на просветителския дух и вековните академични традиции. Неотклонният курс на развитие на фундаменталните и приложни науки, както и нашите достижения във всички съвременни направления, са гарант за напредъка на българското общество“, се казва в поздравителния адрес.

Писателят Георги Господинов, който е член-кореспондент на БАН, произнесе академично слово за 24 май.

В зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН присъстваха представители на министерства, висши учебни заведения и бизнеса. Гости на тържественото събрание бяха и участници в Европейския културен маршрут „Кирил и Методий“ на Съвета на Европа, на чиято годишна асамблея гр. София е домакин. В   Българската академия на науките е изложен интериорен вариант на изложбата „Някога и сега. Прославата на Кирило-Методиевото дело в съвремения свят“ на Кирило-Методиевския научен център на БАН. Постерите на изложбата маркират някои от местата, свързвани с повратните точки в делото на светите братя и на техните ученици.