Национален археологически институт с музей

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в.

НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях.

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал, НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа.

Научна дейност:

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена:

 • Пет хронологически и тематично профилирани секции – Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика,
 • Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България,
 • Два филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново),
 • Археологически музей с три отдела: Експозиции, Фондове и Лаборатория за анализи, консервация и реставрация.

Разностранните дейности на НАИМ-БАН се осъществяват в тясно сътрудничество и взаимодействие с музеите в страната, държавни институции (Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, НИНКН), регионални и местни органи на изпълнителната власт и различни неправителствени организации.

Теренната работа на учените и специалистите от НАИМ-БАН включва редовни и спасителни археологически разкопки, теренни издирвания и наблюдения и се осъществява на повече от 100 археологически обекта, които хронологически обхващат времето от ранния палеолит до късната османска епоха.

Научно-приложната дейност на НАИМ-БАН се изразява предимно в разнообразни изяви, свързани със спецификата на функциониране на Археологическия музей – инвентаризация на музейните фондове, инвентиране на новопостъпили материали, подготовка и представяне на постоянни и временни експозиции, реставрация, консервация и фотодокументиране, осъвременяване на музейните описи.

Образователна дейност:

Докторантски програми
Основен елемент в образователната дейност на НАИМ е обучението на докторанти в областта на археологическата наука чрез „Докторантската програма”. През 2017 г. в НАИМ-БАН са обучавани 10 докторанти.

Други образователни инициативи
Образователната дейност на НАИМ-БАН включва воденето на лекции и упражнения във всички висши учебни заведения, в които се изучава специалността археология, подготвянето на дипломанти, организирането на теренни студентски практики. Особен акцент в работата на музея през последните години е работата с групи ученици и деца от предучилищна възраст. Ежегодни инициативи са програмите “Училище в музея”, „Лято в музея“ и други музейно-образователни програми по история и древно изкуство във връзка с постоянните и временните изложби.

Кратка история:
 • На 8 ноември 1878 г. се създава Софийска публична библиотека.
 • На 5 юни 1879 г. тя е преименувана в Българска народна библиотека в София.
 • На 1 януари 1893 г. Народният музей е обособен като самостоятелно учреждение.
 • През 1901 г. е основано Българското археологическо дружество.
 • С издаването на Закона на народното просвещение през 1909 г., Народният музей е преименуван в Народен археологически музей.
 • През 1920 г., на базата на Българското археологическо дружество, е създаден Българският археологически институт като самостоятелно научно учреждение.
 • С решение на Управителния съвет на БАН, легализирано с постановление на Министерския съвет, подписано на 3 ноември 1948 г., Народният археологически музей се обединява с Археологическия институт под общото наименование Археологически институт и музей при БАН.

Новини

 „Българска археология 2019“ – резултати от най-активната археологическа година през последните две десетилетия  

понеделник, 17 февруари 2020 |Коментарите са изключени за  „Българска археология 2019“ – резултати от най-активната археологическа година през последните две десетилетия  

На 14 февруари 2020 г. Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представи тринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2019”. По традиция изложбата представя най-интересните находки и богат илюстративен [...]

Изложба  в Националния археологически музей – БАН показва съкровища от Велики Преслав

сряда, 6 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Изложба  в Националния археологически музей – БАН показва съкровища от Велики Преслав

Националният археологически институт с музей на Българска академия на науките (НАИМ-БАН) представя временната изложба „До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав“.  От 6 ноември 2019 г. до 26 януари 2020 г. в Националния [...]

Съвместната програма на БАН и МОН за обучение в музеите посрещна първите ученици

петък, 1 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Съвместната програма на БАН и МОН за обучение в музеите посрещна първите ученици

Националният археологически институт с музей представи пред ученици от втори клас на столичното 18 СУ „Уилям Гладстон“ една от своите нови инициативи, свързани с програмата „Образование и наука“. Тя се финансирана от МОН и си [...]

Ученици посетиха Националния археологически музей на БАН в неучебния ден 28 октомври

вторник, 29 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Ученици посетиха Националния археологически музей на БАН в неучебния ден 28 октомври

Във връзка с обявения от МОН неучебен, но присъствен за учители и ученици ден след местните избори, на 28 октомври Националният археологически музей на Българска академия на науките беше отворен с безплатен вход за тях. [...]

Над 1600 посетители привлече първият праисторически солодобивен и градски център на нашия континент Провадия-Солницата

вторник, 24 септември 2019 |Коментарите са изключени за Над 1600 посетители привлече първият праисторически солодобивен и градски център на нашия континент Провадия-Солницата

Археологическият екип под ръководството на чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, отново посрещна много гости – любители на историята и им представи най-новите резултати от теренното археологическо проучване през настоящия сезон. В Деня на отворените [...]

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата

петък, 30 август 2019 |Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети праисторическия солодобивен и градски център Провадия – Солницата, близо до съвременния град Провадия. […]

Контакти

Проекти

Издания