Археологическият екип под ръководството на чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, отново посрещна много гости – любители на историята и им представи най-новите резултати от теренното археологическо проучване през настоящия сезон. В Деня на отворените врати на 22 септември праисторическият комплекс Провадия-Солницата (5500 – 4300 г. пр. Хр.) привлече интереса на хора от цялата страна, сред които и граждани на Франция, Белгия, Северна Ирландия, Швейцария, Финландия.

Над 1600 души разбраха как е възникнал солодобивния комплекс преди повече от 7500 г., пряко свързан с най-голямото и единствено находище на каменна сол на Източните Балкани, върху което се намира селището. Археолозите разказваха за технологията за изваряване на разсол от бликалите тук солени извори – технология, която обитателите на това селище са създали и през вековете са я усъвършенствали за увеличаване на производството на готварска сол. Тя е била изключително ценна суровина за времето на неолитната и халколитната древност, без която животът на хората и животните е невъзможен. По това време солта има и ролята на пари.

Интензивното, дори индустриално производство на сол в средата и втората половина на V хил. пр. Хр. прави жителите на Провадия-Солницата едни от най-богатите хора в Европа. Търговията с нея води до натрупване на огромни за времето си богатства, които е трябвало да бъдат пазени от непрестанните опити на враждебно настроени съседи да се домогнат до тях. Гостите в Деня на отворени врати получиха подробна информация за етапите и характеристиките на градежа на първата в Европа каменна отбранителна система, ограждаща селището, създадена около 4700 г. пр. Хр. и поддържана близо четири столетия. Засега няма данни за подобна каменна цитадела през V хил. пр. Хр. в Европа, която освен всичко друго е и невероятно постижение на военната теория и строителното изкуство.

Посетителите разгледаха и някои от големите съоръжения за добив на разсол (солена вода) и за нейното изваряване за получаване на готварска сол.

Денят на отворените врати се организира с неуморната енергия и усилия на екип от археолози и реставратори от Националния археологически институт на Българската академия на науките и Историческия музей в град Провадия със съдействието на Община Провадия. Участваха и доброволци от Варна.

Повече информация ще намерите на уебсайта на Провадия-Солницата, както и да следите за новини и актуална информация в социалните мрежи: FaceBook, Instagram, Youtube, Twitter.