Осма Ученическа научна сесия

на

Ученическия институт на БАН

ноември 2021 г.

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2021 година по един от следните начини (в съответствие с изискванията на епидемичната обстановка): а) изцяло онлайн; б) хибридно – с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време до онлайн участници; в) присъствено.

За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с: научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в които описват идеята си. Приемат се за участие и музикални композиции на ученици.

Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до 2 броя проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения).

Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Авторите получават копие от рецензията на специалистите не по-късно от седем дни преди провеждането на УНС. В същия срок авторите на допуснатите до УНС разработки получават и покана за представяне на проекта/творбата.

Освен съдържанието на самите проекти, журитата по отделните науки и изкуства оценяват и умението на авторите им да ги представят и защитят, отговаряйки на поставените въпроси.

Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от неговия директор. Така те ще имат възможност да общуват със специалисти в областта на проекта, да се учат от техния опит, да ползват наличните ресурси: библиотека, лаборатория, изчислителни устройства и др.

Учениците могат да изпращат своите разработки по пощата на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1000, или да използват онлайн системата за подаване на документи (виж по-долу).

Краен срок за подаване на проекти – 11 октомври 2021 г.

С регламента за участие в конкурсната сесия на УчИ-БАН можете да се запознаете тук.

Подаване на проекти за осмата сесия на УчИ-БАН:

Изисквания към проектното предложение

Проектното предложение е необходимо да включва:

 • заявление за участие (по образец),
 • подписана от ученика декларация (по образец) за използване на личните данни, ако е ученикът е пълнолетен,
 • подписана от родител/настойник/попечител декларация (по образец) за използване на лични данни, ако е ученикът е непълнолетен,
 • резюмета на български и английски език задължително в Word формат,
 • и самия проект.

Проекти, за които липсват тези файлове или резюметата са в друг формат, различен от Word, няма да бъдат допускани до участие.

За повече информация, проучете внимателно приложените указания.

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт на БАН
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Пратката, изпратена по пощата трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и заявление, с което авторът изразява желание да бъде допуснат до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целият проект, заявлението за участие и резюметата на български и английски език задължително в Word формат. Проекти, за които в електронния носител липсват тези файлове в указания формат, няма да бъдат допускани до участие.

При необходимост от допълнителна информация, пишете нa мейл elena@cu.bas.bg.

Подаване онлайн

Click or drag a file to this area to upload.
Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в .zip файл и ги прикачете тук.
Ако представяте проекта си с файлове с размер по-голям от 64МВ (напр. програмен код или големи файлове с полета данни), качете го на облачна услуга и изпратете линка тук. Внимание! Уверете се, че връзката ще се поддържа от съответната облачна услуга поне до края на сесията!

Новини от УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН стартира своя ежегоден конкурс с изложба на талантливи ученици

сряда, 7 ноември 2018 |

В конкурса на Ученическия институт на БАН за 2018 г. са постъпили 28 проекта на ученици с интереси и умения в областта Изкуствознание и изобразително изкуство. Компетентно жури ще оцени и класира творческите умения на [...]

Ученическата научна сесия е част “Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците”

четвъртък, 25 октомври 2018 |

Петата сесия на Ученическия институт на БАН е включена в „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН за 2018-2019 г. Ученическата сесия ще се състои на 16 и 17 ноември [...]

Ученическият институт на БАН удължава приема на предложения за свое лого

петък, 20 юли 2018 |

Наградите: Грамота и парична награда ще получат класираните от първо до трето място проекти за лого на УчИ-БАН. Първа награда: 350 лв. Втора награда: 150 лв. Трета награда: 100 лв. Допълнително могат да бъдат връчени [...]

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018 |

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на [...]

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

четвъртък, 8 февруари 2018 |

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, [...]

УчИ -БАН е партньор на десетото издание на Панаира на науката и иновациите

четвъртък, 14 декември 2017 |

Панаир на науката и иновациите (Innofair) ще се проведе за десети пореден път на 16-ти декември (събота) от 10:00 ч, в Софарма Бизнес Тауърс. Организатор на събитието е „Клуб Млади таланти“, а Ученическият институт на [...]

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик и имаш интереси в някоя област на науката или в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш сам или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш. Получените резултати е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски проект или да ни изпратиш на адреса на БАН своя картина, рисунка, пластика, дърворезба, етюд.

Ще очакваме твоя проект в срок до края на септември месец.

Проектите се предават за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Участниците получават до края на месец октомври по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

 • Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство.

 • Придобиваш умения и опит за изследователска и творческа работа.

 • Получаваш реалистични оценки от специалист за резултатите, които си постигнал. Ще получиш ценни идеи и насоки за развитие.

 • Авторите на най-успешните проекти получават покана да представят работата си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Тя се провежда ежегодно през месец ноември. По време на сесията ще се запознаеш с твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях. Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

 • Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на текстовите проекти, участвали в сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

 • Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Успехи на участници в УчИ-БАН

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения. Творбите на изкуството, участвали в конкурсната сесия на УчИ-БАН се радват на голям интерес от страна на медии и гости на Академията, както и често намират ценители-купувачи.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство!