15 малки учебно-изследователски общности (МУИО) ще бъдат финансирани от Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) през учебната 2019 – 2020 г. В общностите ученици ще работят по един или няколко проекта, ръководени от утвърдени в научната област преподаватели. Девет от тях ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите – от хуманитарните и обществени науки.

Основната цел е да бъдат открити ученици с интерес към науката, да се развие изследователският подход в образованието и да се усъвършенстват уменията на учениците за представяне на резултати пред публика. С разработените проекти учениците ще кандидатстват в Ученическата научна сесия на УчИ – БАН през 2020 година.

Финансирането на 15-те малки общности е осигурено от Министерството на образованието и науката  по програма „Образование с наука“. Заявления за създаване на малки учебно-изследователски общности се приемат до 15 октомври 2019 г.

Повече информация и документи за кандидатстване може да видите на http://www.bas.bg/2019/09/11/конкурс-за-формиране-на-малки-учебно-и/