През учебната 2019 – 2020 г. Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще формира  и финансира, на конкурсен принцип, 15 Малки учебно-изследователски общности (МУИО).

Девет от общностите ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите шест – от областта на хуманитарните и обществени науки. Целта е привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика. Всяка общност се състои от поне двама ученика и ръководител. Те работят по един или повече проекти, с които учениците ще участват в Ученическата научна сесия на УчИ-БАН през 2020 година.

Мярката е във връзка с изпълнение на договор между МОН и БАН (Д01 -100/ 27. 05. 2019 г.) по реализация на програмата „Образование с наука“. Повече информация за задълженията и възнаграждението на ръководител на МУИО може да се намери  тук.

Желаещите да участват в конкурса следва до 15 октомври 2019 г. да изпратят Заявка за формиране на МУИО едновременно на Елена Панчовска (elena@cu.bas.bg) и на акад. Петър Кендеров (vorednek@yahoo.com).