Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Институтът по океанология (ИО) е създаден на 22.06.1973 г. с разпореждане № 132 на Бюрото на Министерски съвет. От основаването си институтът е със седалище в гр. Варна. Основната дейност на ИО се състои в провеждане на изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии; осъществяване на комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона; подготовка на квалифицирани специалисти в областта на морските науки; извършване на консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследования.

Мисията на института е да бъде национален морски научен и експертен център с международен авторитет в европейското научно пространство.

Научна дейност

Институтът по океанология извършва изследвания в направленията:

  • физика, химия, биология и екология на морето;
  • геология, геоморфология и археология на морското дъно и крайбрежната зона;
  • хидродинамика и литодинамика на крайбрежната зона;
  • морска климатология, хидрология и хидрометеорология;
  • оперативна океанография, управление на океанографски данни и информация.

ИО осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона. Институтът представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия (НОК), и  координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО.

През последните години най-важните постижения на Института по океанология са създаването на индикаторни системи за оценка на екологичното състояние на крайбрежните води съгласно РДВ и на състоянието на морската околна среда съгласно РДМС; изготвените доклади „Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда” и „Формулиране на добро състояние на морската околна среда. Дефиниране на екологични цели за морската околна среда” по чл. 8, 9 и 10 от РДМС; подобрени мониторингови програми по РДМС; научно обосновани предложения и документация по ЗБР за разширяване и обявяване на проекто-защитени зони от Натура 2000 в морските води на Р България; оценки на запаси и общи допустими улови на морски риби; регионални ръководства за пробонабиране и анализ на морски фитопланктон и макрозообентос в Черно море; методики и технологии за събиране и обработка на данни за оценка на отпадъци, еутрофикация и шум в морските води; системи за прогноза и ранно предупреждение за брегови заплахи (наводнения, ерозия, земетресения, свлачища, срутища, абразия) и тяхното въздействие върху брега с цел обезпечаване сигурността на човешкия живот, бреговата инфраструктура и ресурси.

Институтът е Национален център за океанографски данни, включен в системата за Международен обмен на океанографски данни и информация на МОК-ЮНЕСКО.

Образователна дейност

Институтът е акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по програмите:

  • “Океанология”
  • „Екология и опазване на екосистемите”
  • „Хидробиология“
  • „Геология на океаните и моретата”

Новини

Семинар „Координатни и височинни системи в Република България – приложение в морската практика за устойчив син растеж“

петък, 1 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Семинар „Координатни и височинни системи в Република България – приложение в морската практика за устойчив син растеж“

Институтът по океанология на БАН организира семинар на тема: „Координатни и височинни системи в Република България – приложение в морската практика за устойчив син растеж“. Семинарът се проведе на 31 октомври 2019 г. в рамките [...]

Международният ден на Черно море отбеляза ИО-БАН с отворени врати

сряда, 31 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Международният ден на Черно море отбеляза ИО-БАН с отворени врати

Mеждународният ден на Черно море - 31 октомври отбелязаха учените от Института по океанология – БАН с отворени врати. Посетители от различни възрасти разгледаха лабораториите по морска химия, морска биология и генетика, изследователската мини подводница [...]

„БАН представя своите институти“: Празник на науката организира ИО-БАН във Варна

понеделник, 1 октомври 2018 |Коментарите са изключени за „БАН представя своите институти“: Празник на науката организира ИО-БАН във Варна

Учените от Института по океанология във Варна превърнаха 27 и 28 септември  в истински празник на науката с богата програма от инициативи в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“ и събитието „Европейска нощ на [...]

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по океанология

вторник, 25 септември 2018 |Коментарите са изключени за Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по океанология

Институтът по океанология (ИО) на БАН се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ с инициативи за популяризиране на дейността си пред обществото на 27 и 28 септември 2018 г. Тържественото представяне на Института ще [...]

Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

вторник, 31 юли 2018 |Коментарите са изключени за Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“ на 30 юли 2018 г., за да проследи състоянието на плавателния съд след проведения през септември 2017 година ремонт. Той изрази задоволство от настоящото състояние на кораба и [...]

Институтът по океанология – БАН чества 45-ата си годишнина

понеделник, 9 юли 2018 |Коментарите са изключени за Институтът по океанология – БАН чества 45-ата си годишнина

45 години от основаването на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН бяха отбелязани с тържествено събрание на 4 юли във Фестивален и конгресен център, Варна. По време на събитието директорът проф. Снежана Мончева [...]

Контакти

Проекти

Онлайн услуги:

Международни отношения