Млад икономист от БАН ще участва в срещата на Нобеловите лауреати по икономика

Младият икономист - асистент доктор Недялко Несторов от Института за икономически изследвания към БАН ще участва в 6-тата международна среща на Нобеловите лауреати по икономика, която ще се проведе от 22 до 26 август 2017 г. в град Линдау, Германия. След проведен конкурс сред докторанти и постдокторанти от всички университети в страната, за участие са допуснати трима български икономисти. Те са избрани на база публикации, принос и опит в икономическите изследвания. Конкурсът за България се организира от партньорите на Нобеловата среща – Българската макроикономическа асоциация. След това кандидатите са преминали одобрение и от Съвета в Линдау. Във форума ще участват 18 от носителите на Нобеловата награда по икономика и над 300 младежи – докторанти и постдокторанти от целия свят. Събитието тази година ще открие Марио Драги, [...]

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БAН спечели европейско финансиране по ОП „НОИР” 2014-2020 г.

  Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките сключи договор по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели. Проектът е насочен към повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на младите изследователи и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Предвиждат се три обучителни модула и осигуряване на финансова подкрепа за [...]

Go to Top