Начало/Tag:Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Националният антропологичен музей се включва в Нощта на музеите с програма, посветена на 150-годишнината на БАН

Националният антропологичен музей на БАН ще се включи и тази година в Европейската нощ на музеите в София на 18 май с богата програма, посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. Официалното откриване ще бъде от 18.30 ч. на с изпълнение на дует „Невероятните хлапета“. Посетителите ще имат възможността да измерят телесния си състав (с предварително записване на тел. 02/871 83 75) и да изследват децата за плоскостъпие. Програмата включва още конкурс с награди за детска рисунка „Човекът от бъдещето“, беседи в обновената постоянна експозиция и теглене на томбола с парични награди. Европейската нощ на музеите се организира всяка година от Френски институт в България, Столична община – Дирекция Култура и Министерство на културата. Нощта е най-голямото и значимо събитие в годишния културен календар [...]

Националният антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН отбелязва 12 години от основаването си

По повод 12 години от създаването на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей и 150-годишнината на Българската академия на науките, ще бъде представена обновената част от постоянната експозиция на музея. […]

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН представя изложбата „Болести и лечение през вековете“

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен, Историческият музей – Дългопол и Общинският исторически музей – Средец представят временната постерна изложба „Болести и лечение през вековете“. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Българска академия на науките от 22 ноември до 7 декември 2018 г. Посочени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ към ИЕМПАМ-БАН, бул. Цариградско шосе 73, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Сравнителна характеристика на антропологични показатели на костни останки от османския период (XV-XIX век)” на Надежда Дончова Атанасова, докторант на самостоятелна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологически науки", научна специалност: “ Антропология” (шифър: 01.06.01). Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-49/26.07.2018 г.): Вътрешни членове: Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Доц. Зорка Петрова Митова, [...]

VII Национална конференция с международно участие „Mорфологични дни”

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН организира VІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Научният форум се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. в Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ – БАН. […]

„Европейска нощ на музеите“

„Европейската нощ на музеите“ е най-голямото и значимо събитие в годишния културен календар на всеки музей. Хиляди посетители преминават през музейните зали и се включват в различни събития, демонстрации и пърформанси. За поредна година Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН ще участва в това културно събитие с богата и разнообразна културна и научна програма.

Go to Top