Учени от БАН се включиха в образователната инициатива „Опознай, за да обикнеш“

Учени от Българската академия на науките се включиха в образователна инициатива „Опознай, за да обикнеш“, организирана от парк-театър „Борисова градина“ с подкрепата на Столична община. Доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей на БАН и гл. ас. д-р Пламен Глогов от Института за гората представиха по един вълнуващ начин биоразнообразието на най-големия парк в София. В инициативата участваха деца от 6 до 10-годишна възраст. В основата на събитието стоеше идеята да се събуди любов към природата и да се провокира по-силен стремеж към нейното опазване. Доц. д-р Стоян Лазаров представи спектакъл на тема „Животни актьори”, а гл. ас. д-р Пламен Глогов увлекателно разказа колко опасни могат да бъдат чуждите растения. Благодарение на участието на учените в тази инициатива, децата се запознаха с чудния свят [...]

Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години

Международен екип палеонтолози, в който един от водещите автори е проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей на БАН, публикува нови данни и аргументи за разселването на бозайната фауна и на нашите човекоподобни предци от Евразия към Африка преди милиони години. Планината Загрос в Иран на границата с Месопотамия (сн. Проф. М. Бьоме) Идеята, че формирането на Сахара и Арабската пустиня са били някогашна преграда за фаунистичния обмен между Евразия и Африка е изказана през осемдесетте години на миналия век. Същевременно, според друга хипотеза от края на деветдесетте години, корените на днешната фауна на бозайниците на африканската савана са свързани с „пикермийския“ саванен биом на късния миоцен (от преди повече от 5.3 млн. г.), разпростирал се основно между Балканите и Иран. Тези дни в едно от списанията на [...]

НатурАрт в Националния природонаучен музей при БАН

Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години Националният природонаучен музей при БАН и Унгарският културен институт при Посолството на Унгария в София представят пътуващата изложба на Съюза на унгарските природни фотографи НатурАрт "Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години". Официални гости на откриването на изложбата в Националния природонаучен музей на 14 май 2021 бяха Н. Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт, проф., д. б. н. Нина Атанасова, научен секретар на направление "Биомедицина и качество на живот" в БАН, Биляна Генова, директор на Дирекция "Култура" и координатор на СП "Култура" в Столична община и Юрий Трейман, председател на Националното сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева". В приветствието си Н. [...]

Фото-изложба “Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години”

Националният природонаучен музей при БАН и Унгарският културен институт при Посолството на Унгария в София представят изложбата на Съюза на унгарските природни фотографи НатурАрт "Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години". Конкурсът „Природен фотограф на годината” се провежда в Унгария ежегодно от 30 години и в днес се е превърнал в най-големия конкурс за природна фотография в страната. Настоящата изложба "Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години" е изготвена след подбор от близо 100 000 фотографии и е осъществена с помощта на Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария. В нея са включени творби на световноизвестни унгарски природни фотографи като Бенце Мате, Чаба Дароци, Оршоя Харберг, Милан Радишич и други. Повечето от фотографиите са изготвени в Унгария [...]

Учени заснеха редки кадри на северния подвид на тръстиковата котка

Фотокапани уловиха редки кадри, на които се вижда Felis chaus chaus , северния подвид на тръстиковата котка (или блатния рис) в Корчайския и в Турянчайския резервати, (Северен Азербайджан). Фотокамерите са поставени в рамките на съвместно изследване на Института по зоология към Азербайджанската академия на науките, WWF-Азербайджан и Националния природонаучен музей-БАН. В изследването, което започна през 2018 г., участват трима български учени и един азърбайджански учен. Проучва се състоянието на редки и застрашени хищници на Задкавказието и включва още леопарда и ивичестата хиена. Тръстиковата котка е азиатски вид, който достига тегло до 16 кг. Обитава основно  обраслите с гъста растителност влажни зони. Северен Азербайджан е една от най-северните части на ареала на вида. В Кавказкия регион и Задкавказието разпространението и числеността му рязко намаляват още от 60-те години, [...]

Започва „Полярна седмица в музея”

Националният природонаучен музей - БАН, Българският антарктически институт, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет при СУ и Асоциацията на младите полярни изследователи в България ви канят да отбележим заедно Деня на Антарктида, 1 декември с „Полярна седмица в музея”. От 2 до 6 декември 2019 в зала Левентис на Националния природонаучен музей ще се проведе пилотното издание на „Полярна седмица в музея”. Председателят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев ще открие официално събититето на 2 декември от 13.30 часа и ще представи история на българските полярни изследвания. В петте последователни дни учени от Българската академия на науките, Българския антарктически институт, Софийския университет и Асоциацията на младите полярни изследователи в България, заедно с участници в [...]

Go to Top