Становище на Общото събрание на БАН

Относно: Представен за обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) изразява несъгласие и дълбоко възмущение от дискриминационния характер на публикувания проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“. Това е пореден опит да се разедини научната общност, като се насочва НАЦИОНАЛНА подкрепа само към част от нея и се изключват учените от водещата научна институция в страната – БАН, както и тези, работещи в други научни организации – Селскостопанска академия и научните институти в системата на Министерство [...]

2021-05-10T15:07:15+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Прoф. Евелина Славчева e нoвият прeдceдaтeл нa Oбщoтo cъбрaниe нa БAН

Нa първото зaceдaниe нa осмото Общo cъбрaниe нa Бългaрcкaтa aкaдeмия нa нaукитe (ОС) проф. дхн Евелина Славчева бeшe избрaна зa прeдceдaтeл нa ръкoвoдния oргaн нa Aкaдeмиятa. Проф. дхн Евелина Славчева бeшe избрaна cъс 75 глaca “зa”, oт приcъcтвaщитe 86 члeнoвe. Зa ръкoвoдния пocт беше издигнaта само нейната нoминaция. Тя бeшe председател на седмото Общо събрание на БАН (26.04.2016 г.). Първото заседание на ОС на БАН откри председателят на БАН акад. Юлиан  Ревалски, който поздрави избраните членове и пожела през следващите четири години да продължават да работят за издигане авторитета на Академията. Като благодари за доверието, проф. Славчева припомни основните принципи  в досегашната работа на ОС. Сред тях са върховенството на закона, равнопоставеност на всички членове на ОС, гъвкавост, взаимодействие с ръководството на БАН, уважение към [...]

2020-06-29T13:05:54+00:00понеделник, 29 юни 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |
Go to Top