В търсене на най-късните предчовешки хоминиди на Европа и проучване на средата им на живот

Основна цел на проекта е палеонтологични и палеоантропологични проучвания на находището Азмака (край Чирпан), което е едното от двете находища на грекопитека, приемани днес за най-ранния хоминин (пред-човек).

След успешните разкопки (2008-2017), при които са намерени редица останки на животни, сходни с тези, обитаващи днес африканската савана, се очаква в бъдеще да бъдат открити нови фосили от антилопи, носорози, жирафи, маймуни и хищници, представители на една древна природна обстановка, в която са живяли най-късните европейски хоминиди.

Има всички основания да се очаква, че ще бъдат намерени и нови, по-значими находки от първите предчовеци (хоминини), които да дадат нов принос в световната палеоантропология.

Още проекти:

Период: Проектът се изпълнява според възможностите за финансирането му.

Цел:
Осъществяване на палеонтологични и палеоантропологични проучвания на находището Азмака (край Чирпан).

Финансиране:
Ежегодни дарения от ОББ

Участник от страна на БАН:
Национален природонаучен музей

Ел. поща за контакт:
nspassov@nmnhs.com

Лице за контакт:
Николай Спасов