Протеомен анализ на нови природни пептиди с антибактериална и противогъбична активност, изолирани от охлюв Cornu aspersum

Предложеният проект за изолиране и характеризиране на нови пептиди и гликопептиди срещу бактериални и гъбични инфекции се фокусира върху глобален проблем от голямо значение за целия свят.

Тези инфекции са широко разпространени, водят до висока заболеваемост и причиняват значителни социални и икономически последици. Целта на настоящото предложение е да се осигурят нови природни пептиди от охлюв C. aspersum, с инхибираща активност срещу Грам-отрицателни бактерии (Stenotrophomonas maltophilia, Escherichia coli, Salmonella enterica) и Грам-положителни бактерии (Clostridium perfringens, Propionibacterium acnes и Staphylococcus aureus), и гъбични щамове Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogenum, Fusarium oxysporum и Cladosporium sp, които са високо рискови патогени и са доказани като мултирезистентни видове.

Високо пречистените пептиди и гликопептиди ще бъдат изолирани от екстракт (хемолимфата и слузта) на Gastropoda, градински охлюви и тяхната първична и олигозахаридна структура на гликопептидите ще бъдат определени и сравнени с тези на други антимикробни пептиди. Оценката на механизма на потенциалното въздействие на тези биоактивни съединения като антимикробни и противогъбични продукти ще бъдат установени чрез масспектрометричен анализи и от протеомните промени, които настъпват в бактериалните и гъбични клетки.

Получените резултати ще предоставят задълбочена информация за нови биоактивни природни пептиди. Те ще бъдат основа за бъдещо терапевтичното приложение на тези молекули в клинични условия, с цел подобряване на дефицита на имунните функции при пациенти. Борбата срещу бактериални и гъбични инфекции ще допринесат за значително подобряване на качеството на живот, което ще има също икономическо въздействие поради намаляването на отсъствие от работа на активната част от населението.

Още проекти:

Период: 2016-2019

Цел:
Да се осигурят нови природни пептиди от охлюв C. aspersum, с инхибираща активност срещу Грам-отрицателни бактерии, Грам-положителни бактерии и гъбични щамове , които са високо рискови патогени и са доказани като мултирезистентни видове.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт по органична химия с Център по фитохимия

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
pda54@abv.bg

Лице за контакт:
Павлина Долашка, ръководител на проекта