Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Четвърти семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (SizeMat 4)

Четвърти международен семинар „Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat 4) се провежда от 10 до 14 май 2023 г. в Поморие. Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Семинарът е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН (ИОНХ - БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Семинарът SizeMat 4 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ - БАН. На него се събраха около 105 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали [...]

2023-05-11T12:11:38+03:00четвъртък, 11 май 2023 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 99 от 13.12.2022 г. Кандидат: доц. д-р Мария Петрова, Председател на Научното жури: Проф. д-р Николай Божков Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Публична защита в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения“ на Нина Николаева Димитрова, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия”.   Научен ръководител: доц. д-р Женя Георгиева Председател на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков  Членове на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков - рецензент доц. д-р Женя Георгиева проф. д-р Антония Стоянова - рецензент доц. д-р Геновева Атанасова проф. д-р Антон Момчилов Материалите [...]

Среща с представители на Elsevier в БАН

На 22.03.2023 г. в зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов” се проведе среща на учени от химическите институти на Българска академия на науките с Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция в Elsevier и г-н Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа в Elsevier. На срещата бяха представени възможностите на базата данни Reaxys в областта на химическите науки. Обсъдени бяха и възможностите, които Elsevier предоставя за подпомагане на научните изследвания в България и техните перспективи.

Награда “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите

Деница Николова от Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е носителка на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г. На официална церемония на 1 март в залата на Федерацията на научно-техническите дружества отличието беше връчено от учредителя на наградата, проф. Иван Шопов и от председателя на Съюза на химиците проф. Венко Вешков. Научните изследвания на докторант Деница Николова са посветени на разработването на полимерни носители на биологично активни вещества с потенциално приложение в офталмологията. От нови полимерни материали са изработени меки контактни лещи, съдържащи подходящи лекарствени вещества, които постепенно се освобождават и навлизат в окото. Постигнатите резултати са от значение за развитието на една изключително перспективна област в медицината, [...]

2023-03-06T13:49:49+02:00четвъртък, 2 март 2023 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|

Биоразградима клетъчна матрица с приложение в тъканното инженерство разработи екип от Института по електроника

Лазерната обработка със свръх-къси импулси на cp-Ti, потопен във воден разтвор на сребърен нитрат (AgNO3), Биоразградима клетъчна матрица, която подпомага регенерацията на костна тъкан и в същото време предотвратява образуването на бактериален биофилм върху нея, разработи изследователски екип от Института по електроника на БАН. По време на своите експериментални изследвания учените са генерирали повърхност с покритие, което може да бъде прилагано в разработването на персонализирани, мултикомпонентни и порести структурирани импланти, имитиращи природната телесна среда и притежаващи антибактериални свойства. Посредством обработка със свръхкъси лазерни импулси са търсени свойства, оптимално съобразени с биосъвместимостта, механичните и физиологичните нужди на тъканта-гостоприемник. Разработката на екипа е иновативна и с потенциал за бъдещо приложение в тъканното инженерство. В изследователския екип по проекта са включени трима млади учени от [...]

Go to Top