Световната младежка академия обяви своя прием за следващата 2022 година. За членство могат да кандидатстват млади, независими учени, които в работата си съчетават най-високото ниво на научни постижения с демонстрирана страст към постигане на въздействие.

Поканата е отворена за всички учени, работещи в която и да е научно обоснована дисциплина, в това число природните, физическите и социалните науки, както и изкуствата и хуманитарните науки.

Кандидатите трябва да могат да демонстрират високо ниво на върхови постижения в своята дисциплина, установено с доказан опит и очаквани бъдещи постижения. Освен това те трябва да покажат ясен ангажимент за промяна в обществото. Докторат или еквивалент на докторантура е основно изискване за кандидатите.

Повече информация, както и формулярът за кандидатстване можете да намерите тук: http://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/.

За Световната младежка академия:

Визията на Световната младежка академия е наука за всички; наука за бъдещето и нейната мисия е да даде глас на млади учени и изследователи по целия свят. Основана е през 2010 г. като независима научна академия от 200 изключителни млади учени от шест континента, които са избрани от различни дисциплини въз основа на техните академични постижения и ангажираност към обществото. Членовете са ангажирани с  организацията за период от пет години, а в момента в нея членуват учени от 94 държави. Административният офис се помещава в Германската национална академия на науките Leopoldina, а организацията е с публично финансиране. Широкият й спектър от дейности се подпомага от редица международни публични и частни финансиращи организации. Общото събрание на Световната младежка академия за 2022 г. ще се проведе от 13 юни – 17 юни 2022 г. в Япония, като всеки член е длъжен да участва в него, както и в една или повече от програмите на организацията. Това включва, например, разработване на политики, популяризиране на Националните млади академии или насърчаване на науката и образованието на международно ниво.