Двадесет учени от най-авторитетни научни институции ще представят последните изследвания в областта на Тракологията по време на четвъртите Четения по тракология на тема „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО“, посветени на проф. Александър Фол. Събитието се организира от Института за балканистика с Център по тракология на Българската академия на науките и тази година ще проведе на 14 и 15 септември 2021 г. Традиционната дата на четенията е 15 май – денят, от който Институтът по тракология функционира като самостоятелно научно звено на БАН, но поради епидемичната обстановка в страната то бе отложено за месец септември.

Откриването на научната конференция ще се състои на 14 септември 2021 г. от 9.30 ч. в Американския изследователски център в София и с неговото любезно партньорство. Учени от ИБЦТ–БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален исторически музей, музеите от страната ще представят различни аспекти от научните изследвания в областта на тракологията. Броят на участниците е силно редуциран поради епидемичната ситуация в България. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в Thracia XXVII.

Темата на националната научна конференция е реплика на публикуваната за първи път през 1995 г. книга на проф. Ал. Фол „Тракийската култура: казано и премълчано“, преиздавана няколкократно. С нея авторът постави пред своите читатели множество предизвикателства, навлизайки в сферата на историята на философията на културата. С това събитие Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ стартира своята амбициозна програма по честването на 50-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН.

С програмата можете да се запознаете тук.