Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за 2022-2023 година следните видове стипендии:

 • Стипендии за студенти участващи в летни немски курсове в Германия (01.12.).
 • Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски):
 • в областта на музиката (срок за кандидатстване: 27.09.)
 • в областта на архитектурата (срок за кандидатстване: 30.09.)
 • в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 02.11.)
 • в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 15.11.)
 • в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.)
 • Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски):
 • Изследователски стипендии – до 6 месеца (срокове за кандидатстване: 15.11./02.05.)
 • Изследователски стипендии – 7 до 12 месеца (само за докторанти – срок за кандидатстване: 15.11.)
 • Билатерална докторантура / Cotutelle (срок за кандидатстване: 15.11.)
 • Стипендии за университетски преподаватели и учени (немски или английски):
 • Стипендии за изследователски престой 1 до 3 месеца (срокове за кандидатстване: 15.11. / 02.05.)
 • Работен престой на университетски преподаватели в областта на архитектура, изкуство и музика) (срокове за кандидатстване: 15.11./02.05.)
 • Двустранен обмен – от 7 дни до 3 месеца (срокове за кандидатстване: 15.11./02.05.)

Допълнителна информация:

Daniel Kulesza: daniel.kulesza@outlook.de (ТУ София)

Andreas Chetkowski: andreas.chetkowski@gmail.com (ВТУ)

Jacqueline Dyballa: jdyballa@hotmail.com (СУ)

Facebook: DAAD Lektorate Bulgarien

http://www.funding-guide.de/