Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева участваха в три събития на Science Europe, които се проведоха на 24-25 ноември 2021 г. в Люксембург.

На 24 ноември акад. Ревалски и чл.-кор. Пашева участваха в уъркшоп на високо равнище на тема „Научноизследователската култура в европейското научноизследователско пространство (ЕНП): гарантиране на привлекателността на сектора на научните изследвания за сегашните и бъдещите поколения“. Събитието беше открито от министъра на висшето образование и науката на Люксембург г-н Клод Майш и председателя на Science Europe д­­-р Мартин Шулц. Жан-Ерик Паке, генерален директор за научни изследвания и иновации в Европейската комисия, изнесе поздравителен адрес към участниците на тема „Подкрепа за устойчива и ефективна научноизследователска култура в ЕНП“. Освен представители на организациите-членки на Science Europe в събитието участваха и министри на науката от редица европейски държави.

След уъркшопа на високо равнище председателят и заместник-председателят на БАН се включиха в официалното честване на 10-годишнината от създаването на Science Europe.

На 25 ноември чл.-кор. Евдокия Пашева взе участие в есенното Общо събрание на Асоциацията, на което беше избран нов управителен съвет за периода 2021-2023 г. и беше одобрен работният план за 2022 г. Д­­-р Мартин Шулц беше избран за председател на асоциацията за трети мандат. Общото събрание завърши с дискусия с новия президент на Европейския научноизследователски съвет (ERC) проф. Мария Лептин.

Science Europe е асоциация на европейските организации, които финансират и които извършват научни изследвания. Тя е създадена през 2011 г. със седалище в гр. Брюксел, Белгия. БАН е член на Асоциацията от 2012 г. Science Europe насърчава колективните интереси на организациите-членки и подкрепя усилията им за развитие на европейската наука. С дейността си Асоциацията цели укрепване на ЕНП чрез прякото си ангажиране с ключови партньори. Тя генерира информация посредством представителството на всички научни общности и реагира със свои становища за разработване на политики, приоритети и стратегии.