Среща на експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей с представители на Комисията по политиките за българите в чужбина на НС се проведе на 20 януари в една от залите на музея. Разговорът беше по инициатива на  г-жа Антоанета Цонева, председател на Комисията и проф. д-р Владимир Пенчев, директор на ИЕФЕМ – БАН, а сред гостите беше и г-жа Теодора Ангелова, председател на Националния център за парламентарни изследвания.

Основните теми, обсъждани на събитието, включваха проблемните аспекти в законодателството, свързани с културните и образователни политики, касаещи българите зад граница. Бяха коментирани законодателните казуси и потребности, които са различни за българите в Бесарабия и на Балканите, за сънародниците ни в Европа и извън нея, за наследниците на българските емигранти от второ и трето поколение и др. Разискани бяха въпросите свързани със запазване на българското самосъзнание.

Експертите от ИЕФЕМ – БАН отправиха редица препоръки, базирани на дългогодишната им работа сред общности на сънародниците ни в чужбина, и се ангажираха да съдействат на депутатите за установяване на контакти и включване на различни емигрантски организации в състава на Обществения съвет към Комисията.

Двете страни се съгласиха, че това е едва първата от поредица срещи, необходими за изграждането на ползотворни отношения и постигане на реални и добри резултати.