Ръководството на Българската академия на науките счита, че през 21 век решаването на политически проблеми чрез военни действия е абсолютно недопустимо и в знак на солидарност предоставя своя хотел в София и почивната си база във Варна на разположение за настаняване на украински учени и техните семейства.

 За допълнителна информация и съдействие:

г-жа Венета Николова, началник отдел Международно сътрудничество, тел. за връзка 0889 299 167, email: veneta@cu.bas.bg