Петима учени от Българската академия на науките получиха награда „Питагор“ за принос в науката на Министерството на образованието и науката. За първи път във всяка от категориите бяха присъдени отличия за утвърден и за млад учен.

В областта на природните и инженерните науки бяха отличени двама утвърдени учени – проф. д-р Маргарита Попова от Българската академия на науките (БАН) и проф. д-р Иво Гръбчев от СУ „Св. Климент Охридски“. Наградата връчи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Отличието за млад учен в тази област получи гл. ас. д-р Калин Стайков от СУ „Св. Климент Охридски“.

Научните изследвания на проф. дн Маргарита Попова са в областта на получаване на нови наноматериали, които предоставят възможности за решаване на важни социално-значими проблеми. Получените от нея нови наноразмерни материали имат успешно приложение в процеси за опазване на околната среда, намаляване на емисиите от парникови газове, получаване на енергия и химикали от възобновяеми източници, както и за разработване на иновативни лекарствени системи. Под ръководството на проф. Попова е поставено началото на ново научно направление в България, насочено към разработване на ефективни системи за доставяне на лекарствени вещества чрез използване на модифицирани мезопорести силикати.

Наградата за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината е за проф. д-р Павлина Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН и проф. д-р Ирена Костова от Медицинския университет в София и.  За млад учен тази област беше отличена гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН.

Проф. д-р Павлина Долашка има голям принос за  получените нови биологично активни компоненти (БАК) и смеси, изолирани от черноморски и градински охлюви, раци и растения.

Д-р Мерилин Ал Шариф участва в разработването на виртуални библиотеки, съдържащи данни за 32 съединения от растителен произход, които са изследвани за потенциалната им активност срещу различни коронавируси (SARS-CoV, MERS- CoV, HCoV 229E, TGEV и PEDV).

Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки беше връчена на доц. д-р Явор Милтенов, а за млад учен – на гл. ас. д-р Андриана Спасова.

Филологът доц. Милтенов от Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ на БАН се занимава с изследването на българския език, литература и култура през Средновековието. Основните му постижения са свързани с обогатяването на научното знание за средновековната българска литература и език.

Д-р Спасова работи в Института за литература към БАН и посвещава изследванията си на Найден Геров. Един от най-важните резултати от нейната работа е откриването на учебниковия ръкопис „Българска история“.

В тазгодишното издание на конкурса „Питагор” се състезаваха 34 учени. Победителите получиха грамоти, плакети и парични награди на официална церемония, която Българската национална телевизия ще излъчи на 24 май от 17:40 ч.