Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, съвместно с Българското анатомично дружество, организира от 10 до 12 юни 2022 г. VIІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Откриването на форума и първите две пленарни сесии се проведоха в зала „София“ на Интерпред – СТЦ София, а на 11 и 12 юни научните сесии продължиха в аулата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН.
Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ – проект КП06-МНФ/22. Спонсори на мероприятието бяха Българското анатомично дружество, ФОТ ООД, Савимед ЕООД и Микрооптика ООД.
Събитието откри проф. д-р Светлозара Петкова – Директор на ИЕМПАМ-БАН, и от чл.-кор. Нина Атанасова, дбн – Председател на Организационния комитет. Приветствие към участниците в конференцията поднесе проф. д-р Николай Лазаров, дмн – Председател на Българското анатомично дружество.
Научният форум обедини над 150 учени, преподаватели и изследователи от университети и институти от страната и чужбина, работещи в областта на анатомията, клетъчната биология, ембриологията, патологията и антропологията. В програмата на конференцията бяха представени 17 пленарни лекции, 34 доклада и 82 постера. Поканените лектори от водещи научни центрове и университети в страната и чужбина – Нидерландия, Швейцария, Германия, Египет, САЩ, Латвия, Румъния, Словения, Северна Македония, представиха своите научни открития и световните тенденции в развитието на морфологичната наука.
В края на форума проф. д-р Николай Лазаров връчи наградите на Българското анатомично дружество за най-добри доклади и постерни презентации. Д-р Тома Спириев /Медицински факултет на СУ „Климент Охридски“/ и колектив; проф. д-р Нешка Манчорова /Медицински университет-Пловдив/ и колектив бяха наградени за най-добри доклади. За най-добри постери бяха отличени ас. Кристина Малинова /Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“-БАН/ и колектив, и ас. д-р Димо Стоянов /Медицински университет-Варна/ и колектив.