Тема: „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи 

Институтът за икономически изследвания при БАН кани всички заинтересовани да участват в работата на Международна научна конференция 2022 на тема „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи”. Конференцията ще се проведе на 21-22 ноември 2022 г. в София в Голямата зала на Института.

Програмата на конференцията включва следните тематични направления:

  • Ендогенни и екзогенни ограничители на растежа и адаптивност на икономическата политика при кризи
  • Глобална несигурност и интеграцията в ЕС
  • Пазар на труда, демографско развитие, неравенства и бедност –  адаптивност на политиките в условията на кризи
  • Секторна и регионална икономическа политика, промени в конкурентоспособността и устойчивостта на развитие
  • Фирмите в условията на криза
  • Новите реалности и неопределеността в икономиката

Работни езици – български и английски.

Повече информация на https://www.iki.bas.bg/conference_2022