Българската академия на науките отдава под наем
Склад град София – ул. Акад. Г. Бончев НК-1 на БАН,
част от сграда /бивш стол № 1/

– помещение с площ от 298 кв.м, при начална месечна наемна цена 2,00 евро/кв.м или обща цена от 596 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 07.10.2022 г.