Българската академия на науките отдава под наем
обект „Стол-ресторант“ в сграда „Столова“
град Пловдив – ул. Филип Македонски №29

– с площ от 215 кв.м, при начална месечна наемна цена 2,50 евро/кв.м или обща цена от 537,5 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 20.10.2022 г.