Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски награди ученически екип със стипендия на името на професор Дан Шехтман, която се връчва на ученици от 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Церемонията се проведе на празника по случай 130 години от създаването на училището.

Стипендията в категория Природни науки, гимназиален етап, е с обща стойност 1000 лв и се присъжда на ученически екип, който участва в STEM урока „Гората и светлината“.

През април 2022 година Център за компетентност „КВАЗАР“ при Институт по роботика на БАН учреди годишна стипендия на името на професор Дан Шехтман за ученици на 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Наградата се присъжда на ученици и ученически екипи, които активно  са участвали в STEM дейности, STEM уроци, създаване на иновативно и интегрирано STEM учебно съдържание, както и за реални постижения в овладяването на интердисциплинарни знания и ключови компетентности.