Делегация, водена от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, посети Израелската академия на науките и хуманитаристиката (The Israel Academy of Sciences and Humanities) на 1 март 2023 г.

Акад. Юлиан Ревалски и председателят на Израелската академия проф. Давид Харел подписаха нова Спогодба за научно сътрудничество между двете академии. С подновяването на Спогодбата се продължава дългогодишното сътрудничество между БАН и Израелската академия и се запазват възможностите за осъществяване на съвместни дейности в области от общ интерес. Обсъдено бе евентуално провеждане на интердисциплинарен уъркшоп в България с участието на учени от Израел, който да помогне за създаването на нови връзки между научните общности на двете държави.

От страна на БАН на срещата присъства още зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, от Израелската академия присъства зам.-председателят проф. Маргалит Финкелберг.

По-късно делегацията от БАН се срещна с представители на Yissum – компания за трансфер на технологии към Университета в Йерусалим (Hebrew University of Jerusalem). На срещата беше представен моделът, прилаган от Yissum, за успешна комерсиализация на научни разработки, направени в Университета. Обсъдено бе организиране на уъркшоп в България, на който да бъдат разгледани възможности за прилагане на модела и у нас.