Двама заместник-председатели и секретар на Деветото Общо събрание на БАН (мандат 2024-2028) бяха избрани на второто заседание, провело се на 1 юли 2024 г. в Академията.

Единодушно, с мнозинство за заместник-председатели на Общото събрание на БАН бяха избрани проф. д-р Иванка Цаковска от Института по биофизика и биомедицинско инженерство и проф. дн Петър Петров от Института по полимери. За секретар на Общото събрание на БАН подкрепа получи проф. д-р Десислава Панева – Маринова от Института по математика и информатика. Повече вижте ТУК

Заместник-председателите на Общото събрание заместват председателя в негово отсъствие или по негово нареждане и заедно със секретаря го подпомагат и извършват възложени им от него дейности (чл.21, ал. 2 от Устава на БАН).

На заседанието бяха избрани и представителите на Общото събрание на БАН в състава на Съвета на настоятелите в лицето на чл.-кор. Евелина Славчева и проф. дсн Васил Киров.