Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски се срещна с посланика на Швейцария Н.Пр. Раймунд Фурер. В разговорите участва и заместник-ръководителят на мисията г-н Ролф От.

Председателят на БАН детайлно запозна швейцарските гости с историята, структурата, начина на работа, постиженията и научните приоритети на Академията на национално и международно ниво. Посланикът от своя страна запозна акад. Ревалски със сегашното състояние на научните и образователни институции в Швейцария и сподели за бъдещи възможности, в които биха могли да участват учени и докторанти от БАН. В това отношение двете страни се съгласиха да поддържат контакт и при възможност да си съдействат с цел засилване на сътрудничеството между български и швейцарски учени.