Към укрепване на системите за научни изследвания и иновации в Европа

Съществуват значими различия между капацитета на европейските държави в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ). Съществуващите различия между отделните части на Европа са изложени на риск от задълбочаване поради новите обществени и икономически предизвикателства, бързо развиващия се глобален пейзаж с ожесточена конкуренция за лидерство в областта на НИИ и последиците от войната между Русия и Украйна. Освен това неприсъединяването на Обединеното кралство и Швейцария към “Хоризонт Европа” е рисков фактор за целия ЕС.

Ето защо използването на потенциала на съществуващите таланти в Европа, развиването на нов капацитет и оптимизирането и разпространението на ползите от научните изследвания и иновациите в целия ЕС са по-важни от всякога.

В качеството си на големи европейски организации, които финансират или провеждат новаторски изследвания, организациите членки на Science Europe се ангажират да подкрепят изграждането на капацитет в цяла Европа. Те разработват или подкрепят инициативи за укрепване на своите национални системи за НИИ, като използват както национално, така и европейско финансиране. От техния опит и инициативи Science Europe извлече ключови послания и добри примери, които са изтъкнати в настоящото изявление.

Препоръките може да бъдат прочетени тук.