Българската академия на науките отличи с Почетен плакет СРЕБЪРЕН Института по катализ на БАН по повод 40 години от неговото основаване. Отличието се присъжда и за значими научни постижения в областта на разработване на нови катализатори и авангардни технологии с екологична насоченост.

Тържественото честване по повод 40-годишнината от създаването на Института по катализ се проведе в семинарната зала на института. От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Стефан Хаджитодоров връчи наградата на директора проф. Силвия Тодорова. Безспорно институтът се утвърди като водещ в областта на катализа в страната, каза зам.-председателят. Институтът по катализ е международно признат и значим изследователски и образователен център, в който се създава модерна наука и се подготвят висококвалифицирани кадри, се посочва още в поздравителния адрес.

Директорът на института проф. Тодорова съобщи, че 25% от работещите в научното звено са под 30 години и са обучени  над 70 докторанта. Тя запозна гостите на честването с основните дейности  и проекти, патенти, внедрени разработки и участия в консорциуми, както и научни постижения, национални и международни партньорства през изминалите 40 години. Учени бяха отличени с награди за заслуги и признос за изпълнение на целите и задачите на института.

Председателят на Общото събрание на БАН чл.-кор. Евелина Славчева, научният секретар на БАН в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ проф. Маргарита Попова, колеги от институти на Академията и университети присъстваха на честването.

Институтът по катализ на БАН е създаден на 01.04.1983 г. на базата на лаборатория “Кинетика и катализ”, започнала своята дейност през 1963 г., и сега е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа. В Института се разработват каталитични материали с регулирана структура и свойства за използване в процесите за опазване на околната среда и подобряване качеството на живота, нови промишлени катализатори и адсорбенти, носители за катализатори, фотокатализатори и зеолити, за получаване на алтернативни горива (водород), за оползотворяване на нови енергийни източници и др.

За повече информация посетете https://ic.bas.bg/