Зам.-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и кметът на Община Русе Пенчо Милков подписаха в БАН меморандум за сътрудничество. Документът предвижда задълбочаване на връзките между двете институции и ще допринесе за изпълнение на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическо развитие, конкурентоспособност и иновации, опазване на околната среда и управление на риска. Споразумението ще подпомогне съвместното участие на БАН и Община Русе в научноизследователски и научно-приложни проекти, както и в проекти с европейско финансиране. Град Русе e голям приятел на Българската академия на науките, каза на церемонията кметът Пенчо Милков. Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров изрази увереност добрите контакти между двете институции да продължат и да се доразвият.