Чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на тържествена церемония, която се проведе на 26 май. Отличието се присъжда за приноса ѝ в изследването на личността и историческата роля на йеромонах Неофит Рилски.

Проф. Радкова благодари за високото отличие. „Чувствам се безкрайно окрилена, че получавам това почетно звание и то не от кого и да е, а от един утвърден образователен, научен и културен център, какъвто е Югозападният университет „Неофит Рилски“. И още повече, че това високо признание е свързано с името на Неофит Рилски – едно уникално, феноменално явление в културното и духовно пространство на българския XIX век“, каза чл.-кор. Радкова. Тя отбеляза, че през целия ѝ живот Неофит Рилски е бил пример за подражание, с огромното си трудолюбие, себеотрицание и най-вече с голямата си отдаденост на българския народ и на Отечеството.

След тържествената част чл.-кор. Радкова изнесе академична лекция на тема „Личността и делото на Неофит Рилски – моето научно предизвикателство“.