110 години от рождението на учения-биолог и генетик акад. Радой Попиванов (1913-2010) се навършват на 9 август 2023 г. Радой Попиванов е роден през 1913 г. в Плевен. През 1939 г. завършва медицина в София. Като асистент в Медицинския факултет на Софийския университет работи по проблеми на сероантропологията, медицинската биология и генетика при Методий Попов, специализира вътрешни болести при Константин Чилов. Бил е директор на Медико-биологичния институт на Медицинската академия и на Централната лаборатория по генетика на Българската академия на науките.

Академик  на БАН (1974 г.) и министър на народното здраве и социалните грижи (1977-88 г.). Научните му приноси са в областта на изосерологията, медицинската и общата генетика, клетъчно-тъканната имунология. Един от пионерите в имуногенетиката на репродукцията на човека. Проучва и популационния статус на българския народ. Изосерологичните му изследвания допринасят за подобряване на кръвопреливането, диагнозата и профилактиката на хемолитичната болест на новороденото.