На 30 и 31 октомври 2023 г. Институтът за балканистика с Център по тракология – БАН проведе научна конференция на тема „Турската модерност – политически, социални и културни измерения XIX-XX в.”. Повод за събитието бе 100-годишнината от основаването на Република Турция на 29 октомври 1923 г. В научния форум доклади изнесоха 17 учени от Института за балканистика-БАН, Института за исторически изследвания – БАН, СУ “Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет, УНИБИТ и други научни институции. Бяха дискутирани теми, свързани с османската модернизация, раждането на модерната турска държава, политически, миграционни и културни процеси от историята и съвременността на модерната турска държава.

Научният форум обобщи постиженията в Института за балканистика, които са плод на дългогодишните научни дирения на специалистите по  балканистика, османска история и съвременна Турция и тези на учените от цитираните научни институции. Изследванията на учените от Института ще продължат и в следващите години, особено в контекста на предстоящата  през 2025 г. стогодишнина от подписването на Анкарския договор между България и Турската република  и ратифицирането му през 1926 г., след което са установени българо-турските дипломатически отношения, които двете държави поддържат без прекъсване и до днес.