ÖAW/Daniel Hinterramskogler

На 6 ноември 2023 г. председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски взе участие в Съвместния академичен ден, организиран от Австрийската академия на науките и Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC). От началото на 2024 г. Австрийската академия на науките ще бъде домакин на секретариата на EASAC.

Председателят на EASAC проф. Вим ван Саарлоoс откри събитието с лекция на тема „Научни съвети от академиите в подкрепа на политиката — обединяване на европейско ниво в рамките на EASAC“. Събитието продължи с панелна дискусия на тема “Енергиен преход: реалистични амбиции и амбициозни перспективи”, посветена на последния доклад на EASAC Бъдещето на газа.