БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт
в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж.

Отлично владеене на английски, ползването на руски език ще бъде предимство, компютърна грамотност, комуникативност, добра обща култура, умение за работа в екип.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

  1. По документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо);
  2. Писмен тест (проверка на нивото на английски) и събеседване;

Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочен от тях е-мейл или телефон.

Срок за подаване на кандидатурите: до петък, 26 януари2024 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември” № 1, деловодство както и на посочения имеил адрес: veneta@cu.bas.bg