Министърът на енергетиката Румен Радев изказа благодарност на екипа от БАН, участвал в проекта за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката) през 2018 г., с водещ изпълнител Института за икономически изследвания. Дадена е висока оценка на партньорството между БАН, дружествата от системата на енергетиката и министерството на енергетиката. В писмото се посочва, че обобщаващият доклад, както и трите междинни доклада на БАН по Стратегията дават независима и достоверна оценка на процесите в отрасъла и ще са от полза при вземане на важните решения за трансформацията към нисковъглеродна енергетика и за реализацията на европейската Зелена сделка. Обобщаващият доклад ще е база за надграждане на следващите проучвания за тенденциите и либерализацията на пазара на електроенергия в страната и за перспективите пред българската енергетика.