Популяризиране сред българската научна общност на докторантски програми, предлагани от висши учебни заведения и научни организации в Израел, и дългогодишните добри взаимоотношения между България и Израел бяха сред темите, разгледани на срещата между председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланика на Израел в България Н. Пр. Йосеф Леви Сфари. Акад. Ревалски запозна посланика със съвместната инициатива на Българската академия на науките и Израелската академия на науките и хуманитаристиката за провеждане на уъркшоп в БАН с гост-лектори от Израел, които да запознаят представители на българската научна общност със състоянието и някои от последните постижения на науката в Израел, както и съществуващите възможности за сътрудничество, обмен и развитие на научни кадри от двете общности. Предвидено е уъркшопът да се проведе през настоящата 2024 г.

Двете страни се споразумяха да си съдействат за засилването на връзките между България и Израел в областта на науката.

На срещата присъстваха още чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН, и Рони Голдберг, отговарящ за научните и културните въпроси в Посолството на Израел в България.