Сключване на споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и Монголската академия на науките обсъдиха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Монголия в България Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа. Посланик Саянаа се ангажира да  съдейства за възобновяване на взаимоотношенията между двете академии и за създаването на нова рамка за осъществяване на съвместни научни изследвания в области от общ интерес.