На 15.03.2024 г. от 13:30 ч. в Единния център за иновации (ЕЦИ) на БАН се проведе Годишна кръгла маса на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН на тема „Наука и иновации за сигурност, отбрана и космос“. Кръглата маса бе открита от директора на ЦИНСО-БАН г-н Камен Илиев, а приветствие към гостите отправиха заместник-председателят на БАН – чл. кор. Стефан Хаджитодоров, както и директорът на ЕЦИ – г-н Марин Пандев

В първата част, която бе ръководена от чл. кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН и член на УС на  Консорциума на ННП –„СиО“бе направен отчет за извършената дейност от екипите на БАН през първата година на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Ръководителите на седемте задачи презентираха постигнатите резултати, срещаните трудности и планираната работа за предстоящата втора година на националната програма. Първата част приключи с ползотворна дискусия между представителите на отделните екипи, а директорът на ЦИНСО-БАН – г-н Илиев, отбеляза, че трябва да се мисли в посока интегриране усилията на отделните звена на БАН, за да има  възможност за участие в по-големи международни проекти (Европейския фонд за отбрана,  Фонда за иновации на НАТО) в сферата на сигурността и отбрана.

Във втората част на Кръглата маса се проведе Информационна сесия относно новите конкурси за финансиране на научно-изследователските организации от Европейския фонд за отбрана (EDF) и Програмата за укрепване на отбранителната промишленост на ЕС чрез общи обществени поръчки (EDIRPA), публикувани на 15.03.2024 г. Те бяха представени от г-н Кръстьо Преславски – зам.-началник на отдел „Изпълнение на EDF“ към Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (DG DEFIS) на Европейската комисия (ЕК).

Контраадмирал (о. р.) Николай Николов – председател на Управителния съвет на Фондация „ХЕМУС-95“, представи Международното изложение „ХЕМУС-2024“, и съпътстващите събития, което ще се проведе в периода 5-8 юни в гр. Пловдив. В тази връзка Директорът на ЦИНСО-БАН – г-н Илиев, анонсира: „СЕДМИЦА НА КОСМОСА: НАУКА И ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА, УСТОЙЧИВА И СИГУРНА ЕВРОПА“. Мероприятие, което Центърът организира в рамките на изложението „ХЕМУС-2024“: То е посветено на 155-ата годишнина от създаването на БАН, под патронажа на белгийския посланик в България Н. Пр. г-н Фредерик Мьорис и в подкрепа на приоритетите на Белгийското председателство на Съвета на ЕС. Седмицата ще се проведе в периода 4-8 юни 2024 г.