На 29 – 30 май 2024 г. се провежда юбилейна научна конференция „Културно наследство – изкуство – музеи“ в чест на чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова. На интердисциплинарния форум се обсъждат теми в сферата на изкуствознанието, музеологията, материалното и нематериалното културно наследство.

Официалното откриване на събитието беше уважено от вицепрезидента Илиана Йотова. Тя се обърна към чл.-кор. проф. д. изк. Сантова с думите: „Вие сте истински енциклопедист, малко са такива хора не само в европейски, а и в световен мащаб“. В словото си вицепрезидентът посочи, че много се говори за свързаността на културно-историческото наследство с туризма, но липсва законовата рамка за тази политика.

Специални приветствия към чл. кор. Сантова отправиха: доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на Направлание „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ в Българската академия на науките; проф. д-р Владимир Пенчев – директор на ИЕФЕМ – БАН, доц. д-р Стефан Белишки – зам. ректор на Националната художествена академия и много други представители на научни и културни институции. В поздравителните адреси беше отбелязан значимия принос на чл. кор. Мила Сантова в изучаването, популяризирането и опазването на българското нематериално културно наследство, активната й дейност за представянето на малки локални общности, които съхраняват културната памет.

Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова е водещ изследовател в областта на изкуствознанието, фолклористиката, етнологията, културната антропология, музеологията, материалното и нематериалното културно наследство. Тя е високо ценен експерт в международни комисии и структурите на ЮНЕСКО, работи активно в полето на администриране на науките за културата и разработването на културни политики в страната.