Начало/Tag:Избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Съобщение на БАН

Днес, 11.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати:   В областта  на „Биологичните науки“: Проф. дбн Димитър Асенов Иванов   Научните му приноси са свързани с палеоботаниката и палеоклимата. Изследва растителността и климата на България и Европа в периоди от преди 23 милиона години до наши дни. Има 265 начуни труда, 815 цитирания, h-индекс – 13.         В областта на „Медицинските науки“: Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн   Научните му приноси са свързани с кардиологията: диагностика, лечение и профилактика на атеросклеротичните, сърдечно-съдови заболявания, проучване на имунните механизми на атеросклерозата и оксидативния стрес. Има 163 научни труда, 1966 цитирания и h-индекс – 12.         В областта на „Хуманитарните науки“: Проф. дин Александър Григоров Костов [...]

Съобщение на БАН

Днес, 10.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати: В областта  на „Математическите науки“ : Проф. дмн Николай Маринов Николов Научните му приноси са свързани с многомерния комплексен анализ: аналитични свойства и оценки на инвариантни функции и метрики и геометрично характеризиране на комплексно изпъкнали и псевдоизпъкнали области в многомерни комплексни пространства. Той има 76 научни труда, 2 монографии, 244 цитирания, h-индекс - 8.             В областта на „Химическите науки“: Проф. дхн Николай Денков Денков Научните му приноси са свързани с физикохимията на дисперсните частици и повърхностно-активните вещества. Има 160 научни труда с 8149 цитирания и h-индекс 48. Придобива 10 патента, а изследванията му са свързани с възможности за много индустриални приложения. Ръководил е 39 проекта, финансирани [...]

2018-10-10T14:37:03+03:00сряда, 10 октомври 2018 |Категории: САЧК|Етикети: |

Съобщение на БАН

Днес, 09.10.2018 г., Събранието на академиците избра за академици следните кандидати:   В областта  „Медицински науки“ : Чл.-кор. Лъчезар Динчов Трайков   Научните му приноси и изследвания са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер и др. деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и др. Има 159 научни труда, 2213 цитирания с h- фактор 21.           В областта „Обществени науки“: Чл.-кор. Димитър Велков Димитров   Научните му трудове са в областта на теоретични проблеми, свързани със социологическото познание и професията на социолога; проблеми на социологията на труда (предприемачество, текучество на работната сила, управление на човешките ресурси и промени в трудовите отношения); управление и разрешаване на конфликти, водене на успешни преговори, промени в развитието на демократичния процес [...]

2018-10-09T15:53:09+03:00вторник, 9 октомври 2018 |Категории: САЧК|Етикети: |

Съобщение на БАН

Днес, 08.10.2018 г., Събранието на академиците избра за академик на БАН в направление “Физически науки“ член-кореспондент Петър Асенов Атанасов. Научните му приноси са в областта на физиката на вълновите процеси: микро-, нано- и био-фотоника, лазерна физика, лазерна техника и лазерни технологии. Има 301 научни публикации, 1 монография, 2 131 цитирания и h-индекс 26. Притежава 12 патента, ръководил е 20 научно-приложни проекта, донесли приход над 1 млн. лева за Института по електроника при БАН.      

2018-10-08T15:37:57+03:00понеделник, 8 октомври 2018 |Категории: САЧК|Етикети: |
Go to Top