Изложба “100 години от рождението на акад. Николай Тодоров”

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките представя изложбата „Балканистиката, дипломацията и политиката. 100 години от рождението на акад. Николай Тодоров“. Тя може да бъде разгледана във фоайето на БАН  (ул. „15 ноември“ № 1) до 8 октомври. Стогодишнината от рождението на акад. Николай Тодоров (1921–2003), виден учен, дипломат и политик от най-новата история на България, е повод да се припомни неговият принос като посланик в Атина през 1979– 1983 г. за изграждането на добросъседски отношения на Балканите в последните години на Студената война. В качеството си на член на Изпълнителния комитет на ЮНЕСКО (1972– 1976) той става президент на ХХІІІ Генерална конференция на  ЮНЕСКО през 1985-1987 г., проведена за пръв и последен път в София. След успешната академична и [...]

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“ (Издателска къща „Тендрил“) се състоя в Регионалния исторически музей – София на 13 юли. Неин автор е чл.-кор. проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките представя изложбата. Събитието беше организирано от посолството на Кралство Белгия и беше посетено от представители на българското Министерство на външните работи и други институции, чуждестранни дипломати, учени и обществени дейци. Приветствие поднесе Н. Пр. посланик Фредерик Мьорис. Двуезичното българо-английски издание е посветено на дейността и приноса на изявени български  политици,  учени и хора на културата и бизнеса за развитието на двустранните отношения между нашата страна и Белгия през последните двадесет години.  Основно внимание е отделено на [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Каварна

Изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” на Института за балканистика с Център по тракология на БАН се откри на 1 септември 2020 г. в Каварна. На събитието присъстваха кмета на града Елена Балтаджиева, гл. ас. д-р Маламир Спасов от ИБЦТ–БАН и г-н Борис Спасов, председател на Добруджанския научен институт. Това ново издание на изложбата се осъществява съвместно с Община Каварна по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН. […]

Премиера на Балкани 8/2019: Делници и празници на Балканите

На 17 декември (вторник) 2019 г. от 15:30 часа в Големия салон на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се състои премиерата на новоизлезлия пореден брой на научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ БАЛКАНИ 8/2019: ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ. Тази година преминава под знака на едно забележително за българската духовност събитие – 150 години от основаването на Българската академия на науките през 1869 г. като Българското книжовно дружество. На този юбилей бяха посветени поредица от научни и културни изяви, насочени към широката българска общественост с цел нейното пълноценно информиране за мисията, визията и ценностите на най-старата и най-голямата научна институция в страната. Брой 8/2019 на научното периодично издание Балкани е една от тези изяви на ИБЦТ [...]

Фотоизложба с пощенски картички от Балканите показва БАН в градинката Кристал

Фотоизложба с пощенски картички от балкански столици и градове показва в градинката Кристал Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” на БАН. […]

Градът на Балканите: пространства, образи, памет

Над 60 учени от България, Гърция, Сърбия, Турция и Хърватия ще участват в научната конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“. Тя се организира от Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН и ще се проведе от 2 до 4 октомври в БАН. Официалното откриване на събитието е на 2 октомври 2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в Тържествена зала „Проф. Марин Дринов“, БАН, ул. „15 ноември“ №1, гр. София. Научните сесии на 3 и 4 октомври 2019 г. ще се проведат в сградата на Института за балканистика, ул. „Московска“ №45, гр. София. Мултидисциплинарната конференция е посветена на историята и настоящето на града на Балканите в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено [...]

Go to Top